تخریب بناهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی بوشهر
تخریب بناهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی بوشهر

بوشهر- قلع و قمع ۱۵ بنا در اراضی کشاورزی روستاهای قلعه چاه کوتاه و کنار آبادی در شهرستان بوشهر انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان‌ها و ادارات دولتی، قوه قضائیه، سایر دستگاه‌های اجرایی نسبت به قلع و قمع ۱۵ بنا در اراضی کشاورزی روستاهای قلعه چاه کوتاه و کنار آبادی در شهرستان بوشهر اقدام شد.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر سطح این اراضی را ۱۹ هزار و ۲۶۰ متر مربع عنوان کرد و گفت: این اراضی دارای ارزش حدود ۸۰ میلیارد ریال بوده است.