تصمیم نهایی AFC برای انتخابی جام جهانی/ مسیر راحت در انتظار ایران
تصمیم نهایی AFC برای انتخابی جام جهانی/ مسیر راحت در انتظار ایران