تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم پارس جنوبی پایان یافت
تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم پارس جنوبی پایان یافت

بوشهر- تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم پارس جنوبی در سال جاری با هدف تولید گاز پایدار، فرآورش حداکثری و با کیفیت با موفقیت پایان یافت.