تقسیم بندی استان بوشهر در سایه تضاد منافع
تقسیم بندی استان بوشهر در سایه تضاد منافع

بوشهر- ضعف درون استانی باعث می‌شود که برخی استان‌های همجوار سودای دست اندازی به منابع و داشته‌های بوشهر را در سر پرورانده و ذهنیت انتزاع بخش‌هایی از بوشهر را داشته باشند.

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- احمد خواجه حسنی*: استاندار بوشهر به تازگی در نطقی تلویزیونی، بر مقوله وحدت و همدلی اشاره داشته و پیشرفت، عمران و آبادانی هر جامعه‌ای را منوط به پیوستگی مؤلفه‌هایی از جمله وحدت و همدلی پنداشتند.
اخیراً و پیرو انتصابات فرا رو، دامنه اختلافات بسط یافته و موجبات پراکندگی و گسست اجتماعی به مراتب بیش از گذشته فراهم شده است. همزیستی مردم استان با اختلافات فرسایشی درونی و کشمکش‌های پیرامونی، قدمتی طولانی دارد!
صحبت از استان بوشهر است، استانی که علیرغم درآمد زایی که نقش بسزایی در جی تی پی و سهم بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد، شوربختانه امّا گویا گردِ محرومیت و محدودیت بر آن پاشیده‌اند، محرومیت و محدودیتی که به اغلب احتمال برگرفته از منظومه رفتاری خود ماست تا دخالت بیگانگان.
به زعم نگارنده، کلیّت رویکرد استان بوشهر در طول سنوات گذشته مصداق «انتم الاعلون» است، بدین مضمون که شما اعلی و برترید لیکن در فرصت سوزی! این فرصت سوزی‌ها برآیند عدم وحدت و نبود انسجام است که مدت مدیدی است از سطح کلان نظام مدیریت استان به سطوح میانی و خُرد تعمیم یافته است.
استان غنی، سرشار و مملو از نعمات خدادادی است، امّا چیزی که همه این نعمات را باطل گذاشته، نبود وحدت، همدلی و اتحاد است که این چالش بزرگ در فقدان جامعه مدنی پویا و تأثیر پذیری از جریانات سیاسی و جامعه دو قطبی، حال به منطقه و محله گرایی سوق پیدا کرده و مناقشاتی بر پایه شمال استان، مرکز و جنوب استان را باب نموده است!
باری به هر جهت، بروز این گونه اختلافات و چند دستگی‌ها از آسیب‌های جدی پیش روی استان است و نظر شخصی بر این بنا استوار است که رویکرد برخی از نمایندگان دوره دهم استان در پارلمان مزید بر علّت بوده و این نوزاد ناقص الخلقه‌ای که امروزه بزرگ شده و چونان هیولایی بر جامعه ما چنبره زده با گذشت زمان و مشخصاً در چند سال اخیر پروار تر گردیده است.
گفتمانی بر پایه حلم، بدون شتاب زدگی و در پرتو منطق و عقلانیت بدون تردید راهگشا خواهد بود مشروط بر اینکه تسلیم این جمله پشت کامیونی نشویم که گشتم نبود نگرد نیست.
در این مقطع حساس، نقش رسانه‌ها در پرهیز از دامن زدن به تضاد منافع، ترویج هم افزایی و بهره وری از خِرد جمعی در جهت دهی عالمانه افکار عمومی نیل به دست یابی و تسریع در مسیر گرایش کثرت به وحدت به شدت تعیین کننده است.
در هر ملّتی وحدت و همبستگی مردم موجد تلاش مشترک برای دستیابی به اهداف جمعی و مانع وقوع طغیان‌ها و کینه‌توزی‌ها می‌شود که حصول این مهم راه رسیدن به سعادت را، که غایت و نهایت محسوب می‌شود، فراهم می‌کند.
بایسته می‌نماید در انتصاب‌های پیش رو، رفتاری خویشتن دارانه از خود نشان دهیم، آستانه تحمّل خود را بالا برده و همدلی پیشه کنیم.
در این نوع انتصاب‌ها، بالاخره عده‌ای مخالف هستند، اختلاف نظر هم در جوامع انسانی طبیعی و مرسوم است لیکن از تفرقه انگیزی و چند پارگی به جد اجتناب ورزیم.
مسئولیت داشتن در این برهه توفیقی الهی است که باید از فرصت به دست آمده برای خدمت به مردم استفاده کنیم نه اینکه جامعه را تقسیم کنیم به اینکه این قسمت و افراد با من هستند و یا این قسمت و افراد با من نیستند، این تقسیم بندی جامعه در نهایت به تشکیل حلقه‌های گروه‌های خودی و غیرخودی منجر می‌شود که تبعات پرشماری را به جامعه هدف تحمیل خواهد کرد، تداوم مهره سوزی‌ها به جای مهره سازی ها و وقوع جدل و نزاع درونی، مع الأسف امروز و فردای استان را به ناکجا آباد خواهد کشاند.
ضعف درونی ما باعث می‌شود که برخی استان‌های همجوار گاه و بی گاه سودای دست اندازی به منابع و داشته‌های ما را در سر پرورانده و با ذهنیت انتزاع بخش‌هایی از بوشهر، بی پروا پرده برداری کنند و چه بسا در لوای ضعف مفرط ما بهره بهینه را برده و ما نیز در خم همان کوچه اول به مناقشات و اختلافات درونی مشغول باشیم.
مادامی که این ثنویت و دوقطبی بودگی به حفظ وحدت و همبستگی حول منافع جمعی تغییر نیابد این چالش و معضل سیاسی، اجتماعی برای استان ما تهدید شگرفی محسوب می‌شود که در بزنگاه‌های مختلف ضربه‌هایی اساسی بر پیکره جامعه استانی وارد خواهد آورد.
میدان‌های بزرگ عرصه مسؤلیت پذیری جهت خدمت به مردم است و در این راه اختلافات و تفرقه مسیر را به بیراهه می‌کشاند و اول شخص متضرر از دامنه این گسست ناصواب مردمان درمانده خواهند بود.
*روزنامه نگار