حقوق بگیران ۲ برابر مشاغل مالیات می دهند
حقوق بگیران ۲ برابر مشاغل مالیات می دهند

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: حقوق بگیران بخش های دولتی و غیر دولتی دو برابر مشاغل مالیات می دهند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در برنامه تلویزیونی به تشریح و تبیین آخرین وضعیت نظام مالیاتی کشور در حوزه‌های مختلف از قبیل طرح ساماندهی کارت‌خوان‌ها، مالیات حقوق بگیران، مالیات مشاغل، مالیات بر ارزش افزوده و دیگر موارد پرداخت.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در این گفتگو در خصوص میزان درآمدهای مالیاتی و تغییرات آن نسبت به سال گذشته اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد داشته است که بخشی از آن حاصل تورم و بخشی نیز به دلیل کوشش مالیاتی همکاران خدوم این سازمان بوده است.
وی تصریح کرد: به دلیل افزایش فعالیت‌های مردم پس از کاهش کرونا و همچنین رشد قیمت‌ها، میزان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به نسبت سال گذشته با رشد چشمگیری مواجه شده است. در همین راستا با افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده نیز میسر خواهد شد.

منظور در بخشی از گفتگوی خود به مقایسه سهم مالیات دریافتی در بخش مشاغل و حقوق بگیران اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر مالیات دریافتی ما از حقوق بگیران دولتی و غیردولتی حدود دو برابر مالیات مشاغل است که در سال جاری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی با بیان اینکه متوسط سرانه وصول مالیات از بخش مشاغل ۵۰ میلیون ریال در سال است، دلیل پایین بودن این میزان را نبود اطلاعات کافی از مشاغل و درآمدهای مشمول آنان عنوان کرد و افزود: در سال آینده به دلیل رفع بخشی از مشکل فقدان اطلاعات کافی، افزایش درآمد در این بخش را پیش‌بینی می‌کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخش بزرگی از صاحبان مشاغل در حدود دو تا سه میلیون تومان مالیات در سال پرداخت می‌کنند و به همین دلیل حس مردم در خصوص تبعیض بین مالیات حقوق بگیران و مشاغل، حسی به جا و صحیح است که بنا داریم با تکیه بر نظام مالیاتی داده محور و بهره‌گیری بیش از پیش از بانک اطلاعات و دیگر ابزارهایی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، این روند را تصحیح نمائیم.
۲۲۳۲۲۷