خبرنگار و فعال اجتماعی را آزاد کنید
خبرنگار و فعال اجتماعی را آزاد کنید

گناوه‌آنلاین – الیاس احمد حسینی – به عنوان یک خبرنگار با شکایت و برخورد با فعالان رسانه‌ای در مطبوعات، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کاملاً مخالفم. اما اینکه با شکایت معاونت استانداری بوشهر یک خبرنگار یا فعال رسانه‌ای به زندان بیفتد اصلاً برایم قابل هضم نیست. نباید فراموش کرد که یکی از دلایل اصلی روی […]

گناوه‌آنلاین – الیاس احمد حسینی – به عنوان یک خبرنگار با شکایت و برخورد با فعالان رسانه‌ای در مطبوعات، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کاملاً مخالفم.
اما اینکه با شکایت معاونت استانداری بوشهر یک خبرنگار یا فعال رسانه‌ای به زندان بیفتد اصلاً برایم قابل هضم نیست. نباید فراموش کرد که یکی از دلایل اصلی روی کار آمدن دولت روحانی حمایت‌های پر هزینه رسانه‌ها و فعالین مجازی بوده بخصوص در دور دوم ریاست جمهوری اگر حمایت فعالین فضای مجازی نبود نه تنها روحانی انتخابات را به رقیبش باخته بود بلکه مجموعه فعلی استانداری هم در چنین جایگاهی قرار نداشتند. به همین دلیل هم سیاست کلی دولت روحانی تعامل با رسانه‌ها و حمایت از حفظ و گسترش فضای رسانه‌ای و مجازی بوده و هست.
از طرف دیگر در طی ۴ سال اخیر با همه کمبودها و ضعف مدیریت‌ها در استان، رسانه‌ها همچنان به دلیل دوراندیشی و تعامل سعی کرده‌اند شرایط و تنگناها را در نظر داشته و با نقد‌های منصفانه، دولت، استانداری و زیر مجموعه آن را از زیر فشار خارج کنند.
محکومیت امیر دهباشی در ظاهر ممکن است بر اساس اسناد و مدارکِ محکمه پسند باشد اما این حکم در بین رسانه‌ها و افکار عمومی قابل قبول نیست.
در آخر اینکه تا پایان دولت روحانی سه ماه بیشتر باقی نمانده و قطعاً مدیران شاکی نیز به پایان راه رسیده‌اند. بنابراین برای ثبت در تاریخ و احترام به خواهش فعالین رسانه‌ای و حامیان تا دیر نشده شکایت خود از جناب امیر دهباشی را پس بگیرند و با اعلام رضایت وی را از زندان آزاد کنند.

 

  • نویسنده : الیاس احمد‌حسینی
  • منبع خبر : گناوه‌آنلاین