خدمات پزشکی قانونی در دشتی افزایش می‌یابد
خدمات پزشکی قانونی در دشتی افزایش می‌یابد

بوشهر- مدیر کل پزشکی قانونی استان بوشهر گفت: با تامین امکانات مورد نیاز، خدمات پزشکی قانونی در دشتی افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سامان‌پور عصر شنبه در نشست با فرماندار دشتی اظهار داشت: در حال حاضر پزشک قانونی شهرستان مکان و فضای مناسبی در شهرستان ندارد.
مدیر کل پزشکی قانونی استان بوشهر با تاکید بر اینکه امکانات مورد نیاز پزشک قانونی شهرستان تأمین شود، ادامه داد: انتظار داریم این موضوع در اعتبارات سال آینده این شهرستان به صورت ویژه لحاظ شود.
استفاده از ظرفیت خیرین
علی بحرانی فرماندار دشتی نیز با تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های دکتر امینی پزشک قانونی شهرستان دشتی اظهار داشت: اعتبارات مورد نیاز برای خرید تجهیزات مورد نیاز پزشک قانونی در سال آینده پیگیری می‌شود.
وی افزود: از طرفی پیگیر زمین برای ساخت پزشک قانونی در سطح شهرستان خواهیم بود.
بحرانی بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین شهرستان دشتی تاکید کرد و گفت: خدمات پزشک قانونی در شهرستان دشتی باید افزایش یابد تا شاهد میزان رضایت مندی مردم باشیم.