خسارت سنگین آفات به نخیلات استان بوشهر/ لزوم تخصیص اعتبار ملی
خسارت سنگین آفات به نخیلات استان بوشهر/ لزوم تخصیص اعتبار ملی

بوشهر- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: مبارزه تلفیقی با سوسک چوب‌خوار نخیلات در استان بوشهر نیاز به تخصیص اعتبار ملی دارد.