دولت فقط به پولدارها وام مسکن می‌دهد؟ / یزدانی: سرمایه‌داران وام را می‌گیرند، خانه می‌خرند و در آخر به مردم اجاره می‌دهند
دولت فقط به پولدارها وام مسکن می‌دهد؟ / یزدانی: سرمایه‌داران وام را می‌گیرند، خانه می‌خرند و در آخر به مردم اجاره می‌دهند

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است: بازپرداخت وام ۹۶۰ میلیون تومانی در حدی نیست که افراد با درآمدهای معمولی از پس آن برآیند، بنابراین کمک می‌کند که گروهی که به قصد سرمایه‌گذاری به دنبال خرید مسکن هستند، از این وام استفاده کنند و در نهایت این خانه‌ها را اجاره می‌دهند.