رسانه‌های داخلی روایت‌ها را بموقع و صحیح به مخاطب منتقل کنند
رسانه‌های داخلی روایت‌ها را بموقع و صحیح به مخاطب منتقل کنند

بوشهر- نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان گفت: اصحاب رسانه روایت‌ها را باید به موقع و صحیح به مخاطب منتقل کنند تا رسانه بیگانه نتواند خوراک خبری دروغ به مردم تحویل دهد.