رضا اسدی مذاکره با استقلال را تکذیب کرد/ فقط با سپاهان صحبت کردم
رضا اسدی مذاکره با استقلال را تکذیب کرد/ فقط با سپاهان صحبت کردم