زمینه جذب سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف شهرستان بوشهر فراهم شود
زمینه جذب سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف شهرستان بوشهر فراهم شود

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: زمینه جذب سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف را فراهم کنند تا شاهد ایجاد اشتغال و بهبود وضع معیشتی مردم باشیم.