زمینه خانه‌دار شدن کارمندان و کارگران شهرداری بوشهر فراهم شود
زمینه خانه‌دار شدن کارمندان و کارگران شهرداری بوشهر فراهم شود

بوشهر- رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: زمینه خانه‌دار شدن کارمندان و کارگران شهرداری بوشهر فراهم شود.