زور ایران به بلغارستان هم نرسید/ شکست ملی‌پوشان در دومین دیدار
زور ایران به بلغارستان هم نرسید/ شکست ملی‌پوشان در دومین دیدار