سازمان بازرسی از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع حمایت می‌کند
سازمان بازرسی از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع حمایت می‌کند

بوشهر- رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع حمایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله خدائیان پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار بوشهر اظهار داشت: با توجه به وجود بزرگ‌ترین میدان گازی، اسکله نفتی و سواحل دریا در استان بوشهر، برای استفاده از هریک از این ظرفیت‌ها نیاز به برنامه‌ریزی وجود دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم آمایش سرزمینی تصریح کرد: برای هر استان باید با توجه به ظرفیت‌ها، صنایع راه‌اندازی شود.
وی با تأکید بر توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گفت: یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور حول محور حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع است.
خدائیان تسهیل و تسریع در اخذ مجوز برای توسعه کسب‌وکارها را امری مهم دانست و افزود: نقش این اقدام در مبارزه با فساد را موردتوجه قرارداد.
این مسئول عالی قوه قضائیه با اشاره به تأکیدات مستمر رئیس قوه قضائیه بر حمایت از تولید خاطرنشان کرد: شناسایی ظرفیت‌ها و پیگیری مشکلات استان بوشهر از جمله اهداف سفر به استان بوشهر است.