سرانه آب استان بوشهر کاهش یافته است
سرانه آب استان بوشهر کاهش یافته است

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهرگفت:افزایش جمعیت از یک سو و کاهش بارندگی ها از سوی دیگر، موجب کاهش سرانه آب تجدید پذیر در استان بوشهر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر دوشنبه در آئین اختتامیه طرح گسترش سواد آبی سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: سیاست گذاری وزارت نیرو در راستای مدیریت منابع آب، از حوزه تأمین مستمر به فرآیند تأمین پایدار و مصرف بهینه به صورت توأمان تبدیل شده است و در حوزه مدیریت مصرف، مشارکت مردم مهم‌ترین اصل تضمین پایداری است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با بیان اینکه افزایش جمعیت از یک سو و کاهش بارندگی‌ها از سوی دیگر، موجب کاهش سرانه آب تجدید پذیر در استان بوشهر شده است خاطرنشان کرد: این بدان معنی است که میزان آب در دسترس برای هر نفر کاهش چشمگیری داشته است.
وی افزود: میانگین بارندگی استان بوشهر ۲۵۴ میلیمتر است اما در ۵۶ درصد از دوره آماری بلند مدت، این میزان نیز تحقق نیافته و خشکسالی در استان بوشهر استمرار داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر عنوان کرد: این خشکسالی نه تنها استان بوشهر، بلکه استان‌های بالادست حوضه‌های آبریز مند و حله را نیز تحت تأثیر قرار داده است و این موضوع کاهش شدید آورد رودخانه‌ها و عدم تغذیه آب‌های زیرزمینی را به دنبال داشته است.
علی محمدی با تاکید بر ضرورت هم افزایی در صیانت از منابع آب گفت: پایداری زیستی در اقلیم کم آب استان بوشهر، نیازمند مشارکت و نقش آفرینی فعال همه اجزای جامعه است و دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور نقش بی بدیلی در این عرصه ایفا خواهند کرد.
وی با تقدیر از مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر و دیگر ارکان اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی خاطرنشان کرد: همکاری و دغدغه مندی اداره کل آموزش و پرورش و معلمان محترم استان بوشهر، موجب بروز نتایج مثبتی در خصوص افزایش آگاهی و حساسیت دانش آموزان استان بوشهر نسبت به صیانت از منابع آب شده است.
در پایان این مراسم، از معلمان برتر در زمینه آموزش سواد آبی تقدیر شد و تفاهم نامه همکاری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر و اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر به منظور استمرار طرح داناب در سال تحصیلی ۰۲-۱۴۰۱ مبادله شد.
در بخش دیگر این مراسم، کارگاه آموزشی رابطان طرح داناب و گسترش سواد آبی با تدریس محمد فشایی مشاور استانی این طرح اجرا شد.