سلامت مادران باردار در تنگستان به صورت مستمر پیگیری می‌شود
سلامت مادران باردار در تنگستان به صورت مستمر پیگیری می‌شود

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان تنگستان گفت: برای اطمینان از بارداری سالم، مادران باردار در تنگستان به صورت مستمر از لحاظ سلامتی پیگیری می‌شوند.