طرح نجات‌بخشی تالاب نای‌بند آغاز شد
طرح نجات‌بخشی تالاب نای‌بند آغاز شد

بوشهر- طرح آموزشی – ترویجی – حفاظتی نجات‌بخشی تالاب نایبند که برای سه سال برنامه ریزی شده با حضور مسئولان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این مراسم گفت: تالاب نای بند در محدوده پارک ملی دریایی نایبند یکی از تالاب‌های مهم و دارای پوشش جنگلی حرا بوده که در سال‌های اخیر توسعه صنعتی در منطقه و شکل گیری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و تغییرات در آبراهه‌ها و انحراف مسیرهای سیلابی، کاهش حقاآبه تالاب و همچنین رسوب گذاری شدید ناشی از احداث سازه‌های دریایی و جاده‌ها، موجب تأثیرات نامطلوب بر تالاب و رویشگاه جنگلی حرا در منطقه شد.
وی افزود: در یک دهه اخیر در بخش‌هایی از تالاب و جنگل حرا خشکیدگی رخ داده است. وفق مطالعات و پژوهش‌های به عمل آمده، دلایل خشکیدگی مشخص شده است بنابراین اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با هدف جلوگیری از خشکیدگی بیشتر تالاب و جنگل حرا و بهبود شرایط در جهت احیا تالاب و پوشش گیاهی آن، اقدامات موردنیاز حاصل از پژوهش‌ها و تحقیقات را مدون و با همکاری و حمایت پتروشیمی پردیس در قالب مسوولیت‌های اجتماعی در مرحله اجرا دارد.