غدیر در سرنوشت بشر نقش دارد
غدیر در سرنوشت بشر نقش دارد

بوشهر- نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: مسئله غدیر یک حادثه نیست و در این روز بسته نمی‌شود بلکه در سرنوشت بشر نقش دارد.