فرماندارگناوه:  نانوایی‌ها حق فروش نان بسته‌بندی بدون مجوز بهداشتی ندارند
فرماندارگناوه:  نانوایی‌ها حق فروش نان بسته‌بندی بدون مجوز بهداشتی ندارند

گناوه – ایرنا – فرماندار گناوه گفت: فروش نان بسته‌بندی شده توسط نانوایی‌های سطح شهرستان به اشخاص و سازمان‌ها بدون اخذ مجوز از مبادی ذی ربط شبکه بهداشت ودرمان ممنوع است.

به گزارش ایرنا، محمدتقی صفری روز دوشنبه در جلسه کارگروه آردونان این شهرستان افزود: براساس اظهارنظر شبکه بهداشت و درمان، هیچ نانوایی مجوز عرضه نان بسته بندی شده از این اداره دریافت نکرده است.

وی اظهارداشت: تنها در صورتی اجازه عرضه و فروش نان بسته بندی به نانوایی‌ها داده شود که روال قانونی را طی کرده و مجوز داشته باشند.

فرماندار گناوه گفت: هرگونه تعطیلی خودسرانه نانوایی تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده بدون هیچگونه اغماضی برخورد و جریمه سنگین اعمال شود.

صفری افزود: برای نانوایی‌های فعال آزادپز، طبق قانون آردی که سهمیه مردم است، اختصاص نیابد.

وی ادامه داد: در کنار برخورد با نانوایی‌های متخلف، به تشویق بهترین صنوف این حوزه براساس معیارهای تعیین شده اهتمام داده شود.

صفری اظهارکرد: اعضای کارگروه آرد ونان سرکشی از نانوایی‌ها را  بصورت مستمر در اولویت کاری خود قرار دهند. 

فرماندارگناوه گفت: استفاده از خمیر مایه برای تهیه و پخت نان توسط نانوایی‌ها ضروری است و باید در این زمینه کارگروه نظارت و بررسی و به فرمانداری گزارش کند.

وی بیان کرد: کسانی که در نانوایی‌ها کار می‌کنند باید تائیدیه و کارت بهداشتی داشته باشند.

فرماندار گناوه اظهارداشت: همه  نانوایی‌ها مکلف هستند، نرخ نان و زمان فعالیت خود را به صورت برجسته در تابلویی نصب و در معرض دید عموم قرار دهند و ترازو داشته باشند.

صفری گفت: رعایت مسایل بهداشتی در صنوف نانوایی بویژه در شرایط کرونایی مدنظر باشد.

فرماندار گناوه گفت: با توجه به اینکه امور آرد ونان شهرستان از اداره صنعت، معدن و تجارت به جهاد کشاورزی واگذاری شده است، این مجموعه براساس وظایف محوله عمل کرده و نظارت مستمری بر نانوایی‌ها با استفاده از توان بسیج اصناف داشته باشد.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان گناوه گفت: براساس بازرسی های اخیر کارشناسان این شبکه از ۲۸ نانوایی عمده آنها مشکلات عدیده‌ بهداشتی دارند.

عصمت حیدری افزود: تعطیلی خودسرانه، نداشتن استعلام بهداشتی، شرایط نامطلوب فاضلاب و بهداشت و اسکان غیربومی ها در نانوایی‌ها از عمده این مشکلات است.

وی گفت: تذکر و اخطاریه‌های لازم به نانوایی های متخلف داده شده و به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناوه گفت: مسئولیت دبیرخانه آرد ونان از این اداره به جهادکشاورزی شهرستان محول شده است.

محمدحسین  داریونی افزود: در یک ماه اخیر، ۱۴۱ بازرسی از نانوایی های سطح شهرستان صورت گرفت و ۳۹ واحد متخلف شناسایی شدند که کم فروشی، گران فروشی، تعطیلی خودسرانه و رعایت نکردن مسایل بهداشتی بخشی از تخلفات آنها است.

شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر بیش از ۵۰ واحد نانوایی دارد.