فرهنگ ایمنی و تاب‌آوری در خارگ‬ ارتقا یابد
فرهنگ ایمنی و تاب‌آوری در خارگ‬ ارتقا یابد

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: فرهنگ توجه به ایمنی و تاب‌آوری به‌منظور کاهش خطرپذیری و مقابله ‏موثر با حوادث، کمک به توانمندسازی جامع‬ه‬ جزیره‬ برای مواجهه با هرگونه شرایط اضطراری ارتقا یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر یکشنبه در نشست با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر اظهار داشت: در‬ بحث راه‬ انداز‬ی‬ جمعیت‬ هلال‬ احمر‬ در‬ جزیره‬ خارگ‬ چند‬ شاخصه‬ مهم‬ مانند تأمین سلامت و ایمنی افراد جامعه، جذب، سازماندهی و آموزش افراد ساکن در جزیره خارگ به منظور آمادگی برای ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث ‏و سوانح‬ مد نظر قرار گیرد و از همین رو بخشداری ویژه خارگ آمادگی کامل جهت هم افزایی در این موضوع را داراست.
وی‬ افزود: ‬تقویت نقش‌پذیری اجتماعی جوانان‬ خارگی‬ با تمرکز بر ایجاد و تقویت روحیه ‏داوطلبی در ارائه خدمات‬ حوزه‬ هلال‬ احمر‬ و فرصت‌سازی برای مشارکت بیشتر داوطلبان در فعالیت‌های ‏‬این‬ جزیره، لحاظ‬ شود.
بخشدار ویژه‬ خارگ‬ تصریح‬ کرد: ‬ ارتقای فرهنگ توجه به ایمنی و تاب‌آوری حوزه شهری‬ خارگ‬ به‌منظور کاهش خطرپذیری و مقابله ‏موثر با حوادث، کمک به توانمندسازی جامع‬ه‬ جزیره‬ برای مواجهه با هرگونه شرایط اضطراری، ‏تقویت امکانات امدادی و آموزشی در خانه‌های هلال و تجهیز تیم‌های آموزش‌دیده برای پاسخگویی در زمان حوادث با استفاده از ظرفیت‌ها موجود‬ در‬ جزیره‬ خارگ‬ به عنوان اهداف‬ اصلی‬ هلال‬ احمر‬ در‬ جزیره‬ خارگ‬ تدوین‬ و‬ ترسیم‬ شود. ‬