فضای فرهنگی شهر بادوله توسعه می‌یابد
فضای فرهنگی شهر بادوله توسعه می‌یابد

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: فضای فرهنگی شهر بادوله این شهرستان توسعه پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی یکشنبه شب در نشست با شهردار و شورای اسلامی شهر بادوله با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه و عمران و آبادی این شهر گفت: فضای فرهنگی شهر بادوله توسعه پیدا می‌کند.
فرماندار دشتی افزود: همدلی و همراهی شورا و شهردار منجر به توسعه و پیشرفت شهر و خدمت بیشتر به مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه هنر مدیر کار کردن در شرایط سخت است، ادامه داد: مردم همواره پای نظام ایستادند و وظیفه همه ما خدمت بی منت به آنها است.
بحرانی با تاکید بر اینکه با مردم صادقانه صحبت کنیم، گفت: انتظار داریم مجموعه شهرداری و شورا خدمات و دستاوردهای نظام و دولت را به مردم انعکاس بدهند.
وی با اشاره به جایگاه شورا افزود: شوراها زبان گویای مردم و بازویی برای خدمت رسانی بهتر به آنها هستند.