در شهرهای مختلف می‌توان تیبا ۱ مدل ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ صفر کیلومتر را با قیمتی بین ۱۶۹ تا ۱۸۶ میلیون تومان می‌توان خریداری کرد.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی‌ها آگهی‌های فروش خودرو در شهرهای مختلف نشان می‌دهد تیبا ۱ مدل ۱۳۹۹ را می‌توان با قیمتی بین ۱۶۹ تا ۱۷۳ میلیون تومان خرید.
بیشتر بخوانید: 
تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو/پراید ۱۶۷ میلیون تومان شد

تیبا ۱ مدل ۱۴۰۰ هم در شهرهای گوناگون با قیمتی ۱۷۶ تا ۱۸۶ میلیون تومان برای فروش آگهی شده‌اند.
تیبا ۲ مدل ۱۳۹۹ را می‌توان با ۱۷۰ تا ۱۷۸ میلیون تومان خریداری کرد.
همچنین تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰ هم  حداقل ۱۷۹ میلیون و حداکثر ۱۸۹ میلیون تومان برای فروش آگهی شده‌اند.
نام و مدل
قیمت
شهر
تیبا ۱ مدل ۱۴۰۰
۱۷۶ میلیون
کرج
تیبا ۱ مدل ۱۴۰۰
۱۸۲٫۵ میلیون
قم
تیبا ۱ مدل ۱۴۰۰
۱۸۰ میلیون
شهریار
تیبا ۱ مدل ۱۴۰۰
۱۸۶ میلیون
اصفهان
تیبا ۱ مدل ۹۹
۱۷۳ میلیون
تهران
تیبا ۱ مدل ۹۹
۱۶۹ میلیون
ملایر
تیبا ۱ مدل ۹۹
۱۷۳ میلیون
سنندج
تیبا ۱ مدل ۹۹
۱۷۰ میلیون
بابل
تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰
۱۸۹ میلیون
آمل
تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰
۱۸۲ میلیون
مهرشهر کرج
تیبا ۲ ۱۴۰۰
۱۸۴ میلیون
بابل
تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰
۱۸۵ میلیون
اردبیل
تیبا ۲ ۱۴۰۰
۱۷۹ میلیون
مریوان
تیبا ۲ مدل ۹۹
۱۷۴ میلیون
قائم شهر
تیبا ۲ مدل ۹۹
۱۷۰ میلیون
اصفهان
تیبا ۲ مدل ۹۹
۱۷۸ میلیون
تهران
۲۲۳۲۲۴