محموله پارچه قاچاق در شهرستان دشتی کشف شد
محموله پارچه قاچاق در شهرستان دشتی کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه تریلر حامل پارچه قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در شهرستان دشتی خبر داد.