نامه رسمی برای واگذاری استقلال و پرسپولیس به هیچ کجا نداده‌ایم
نامه رسمی برای واگذاری استقلال و پرسپولیس به هیچ کجا نداده‌ایم

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغبتی درباره آخرین روند خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال تهران گفت: خوشبختانه با اعلام کتبی و شفاهی سازمان خصوصی سازی، فرایند خصوصی سازی با عرضه اولیه اولین بلوک هر دو باشگاه در بهمن ماه آغاز می‌شود تا آنها تحت نظر مردم و در بورس اداره شوند. وی درباره اینکه آیا […]

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغبتی درباره آخرین روند خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال تهران گفت: خوشبختانه با اعلام کتبی و شفاهی سازمان خصوصی سازی، فرایند خصوصی سازی با عرضه اولیه اولین بلوک هر دو باشگاه در بهمن ماه آغاز می‌شود تا آنها تحت نظر مردم و در بورس اداره شوند.
وی درباره اینکه آیا این اتفاق به طور قطعی رخ می‌دهد؟ تاکید کرد: تا این لحظه چنین اراده‌ای وجود دارد. همین موضوع را هم وزیر ورزش به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که سازمان خصوصی سازی چنین تصمیمی را گرفته است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی در وزارت ورزش درباره نحوه اداره دو باشگاه و واگذاری آنها به وزارت صمت و اقتصاد و نقش وزارت ورزش تاکید کرد: هنوز هیچ نامه رسمی برای واگذاری به هیچ کجا نداده‌ایم. دولت مالکیت را فقط از طریق بورس می‌تواند عرضه کند اما حقوق مالکانه باشگاه‌ها در اختیار وزارت دارایی است.
رغبتی ادامه داد: وزارت دارایی می‌تواند هر سال این حقوق مالکانه را به دستگاه‌هایی از دولت بسپارد. درباره استقلال و پرسپولیس این‌طور پیش بینی شده است. دو باشگاه قبلاً مجمع یکسان داشتند.پیش بینی شده است مجامع دو باشگاه برای اداره حقوق مالکانه از هم تفکیک شوند که در وزارت دارایی رخ داده است. سه دستگاه یا وزارت خانه مجمع یک باشگاه را تشکیل می‌دهند و سه وزارت دیگر مجمع یک باشگاه دیگر را شکل می‌دهند. وزارت دارایی اسامی را اعلام می‌کند. هر نوع اسمی که الان اعلام می‌شود، معتبر نیست.
وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که یعنی واگذاری استقلال و پرسپولیس به وزارت اقتصاد و وزارت صمت را تکذیب می‌کند؟ گفت: دولت نمی‌تواند مالکیتش را به جایی بدهد. حقوق مالکانه در اختیار وزارت دارایی است که این حقوق را سه وزارت برای یک باشگاه و سه وزارت برای یک باشگاه دیگر انجام می‌دهند. درباره واگذاری یک کلمه عرض کردم و کافی است. بهمن ماه از طریق بازار فرابورس سهام هر دو باشگاه عرضه می‌شود و فرایند واگذاری آنجا شروع می‌شود.
رغبتی همچنین در پاسخ به این سئوال که یعنی تا بهمن ماه وزارت ورزش بر استقلال و پرسپولیس نظارت می‌کند؟ یادآور شد: همه شرایط را عرض کردم!
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی در وزارت ورزش درباره مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با نحوه مالکیت دولتی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، گفت: آنها شرایط خودشان را دارند و مستندات خواستند و ما هم در این باره با آنها مکاتبه کردیم. اینکه آنها یک چیز می‌گویند و ما یک چیز، دلیل نمی‌شود ما با هم اینجا مناقشه کنیم. کنفدراسیون درخواست‌هایی داشت که در مهلت مقرر انجام شد. بقیه بحث‌های داخل کشور مناسبتی ندارد. اجازه بدهید فرایندش را طی کند.