نشست متفاوت در کمیته ملی المپیک/ تعویق انتخابات یا ادامه ابهامات!
نشست متفاوت در کمیته ملی المپیک/ تعویق انتخابات یا ادامه ابهامات!

به گزارش خبرنگار مهر، خروجی یکصدمین نشست اعضای هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی المپیک که با تاخیر دو روزه سه شنبه گذشته برگزار شد به برگزاری نشست فوق العاده منجر شد؛ نشستی که فردا یکشنبه برگزار خواهد شد تا شاید سرنوشت این کمیته و انتخاباتش در آن به صورت شفاف و علنی مشخص شود. […]

به گزارش خبرنگار مهر، خروجی یکصدمین نشست اعضای هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی المپیک که با تاخیر دو روزه سه شنبه گذشته برگزار شد به برگزاری نشست فوق العاده منجر شد؛ نشستی که فردا یکشنبه برگزار خواهد شد تا شاید سرنوشت این کمیته و انتخاباتش در آن به صورت شفاف و علنی مشخص شود.

طبق آنچه در نشست ۲۰ آبان ماه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک مصوب شد، انتخابات این کمیته باید ۱۷ اسفندماه برگزار شود اما تا به امروز هیچ اقدام عملی برای این انتخابات و برگزاری به موقع آن انجام نشده است و همین مسئله ابهامات زیادی پیرامون برگزاری قطعی آن در زمان مقرر ایجاد کرده است.

تدوین آئین نامه انتخاباتی و بررسی آن در هیات اجرایی و همچنین تایید توسط کمیته بین المللی المپیک و مجمع کمیته ملی المپیک بزرگ ترین و مهمترین اقدامی است که برای انتخابات این کمیته باید انجام شوند اما در فاصله کمتر از یک ماه و نیم مانده به ۱۷ اسفندماه هنوز آئین نامه ای تصویب نشده که سه گام مهم بعدی در رابطه با آن برداشته شود.

همین مسئله ابهامات زیادی در رابطه با انتخابات پیش رو ایجاد کرده است به خصوص که در میان اعضای هیات رئیسه و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک هستند افرادی که بر تدوین آئین نامه تاکید دارند با این علم و آگاهی که مسیر تصویب آن از زمان باقی مانده تا انتخابات طولانی تر خواهند شد. این افراد عموما نفراتی هستند که برای ورود دوباره به انتخابات کمیته ملی المپیک شانسی ندارند و پایان یافتن دوره فعلی، در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک باید به صورت رسمی با مدیریت ورزش هم خداحافظی کنند چراکه خارج از کمیته هم شانس زیادی برای تصدی پست و مسئولیت ندارند.

این تمایلات شخصی بر پیچیدگی معادلات انتخابات کمیته ملی المپیک اضافه کرده است و حرکت آن را در مسیر تعویق سرعت داده است به خصوص که در نشست هفته گذشته هیات اجرایی حتی در مورد نام نویسی از کاندیداها هم هیچ تصمیمی گرفته نشد در حالیکه طبق اساسنامه باید حداکثر یک ماه پیش از زمان برگزاری مجمع انتخاباتی، نام نویسی از کاندیداها آغاز شود.

با این شرایط تصمیم به برگزاری نشست فوق العاده روز یکشنبه گرفته شده در حالی که اگر همین فردا هم برگزاری انتخابات در زمان مقرر تایید شود، بازهم برای تشکیل مجمع فرصت کم است به خصوص که طبق تبصره ۲ از ماده ۷ اساسنامه کمیته ملی المپیک دعوتنامه شرکت در مجمع به همراه دستور جلسه حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع با پست سفارشی برای اعضای مجمع ارسال شود.

با این اوصاف حداکثر تا ۱۷ بهمن ماه باید دعوتنامه مجمع ۱۷ اسفندماه برای اعضا ارسال شود اما چه ضمانتی وجود دارد که طی این مدت آئین نامه تدوین شود، به تصویب مجمع و کمیته بین المللی هم برسد تا برای انتخابات پیش رو ضمانت اجرایی پیدا کند؟ اصلا تشکیل مجمع برای تصویب آئین نامه چه زمانی انجام خواهد شد وقتی هنوز دعوت نامه ای برای اعضا ارسال نشده است؟

همه این موارد حکایت از نمایشی بودن نشست فردا دارد؛ وقتی اراده مجموعه کمیته ملی المپیک در رابطه با انتخابات هر روز ضعیف تر می شود.