نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی شد
نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی شد

محمدعلی نیکبخت با رای نمایندگان وزیر جهادکشاورزی شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین.محمدعلی نیکبخت با رای نمایندگان وزیر جهادکشاورزی شد.
در ابتدای جلسه امروز سخنگوی کمیسیون کشاورزی گزارش این کمیسیون را درباره برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی قرائت کرد و پس از آن اظهارات نمایندگان موافق و نمایندگان مخالف با برنامه‌های آقای «نیکبخت»استماع شد.
پس از آن، محمدعلی نیکبخت وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت و در نهایت رأی‌گیری درباره صلاحیت و برنامه‌های وی انجام شد و نمایندگان با ۱۹۸رأی موافق، ۴۰رأی مخالف، ۱۰رأی ممتنع و ۰رأی باطله از مجموع ۲۴۸نفر، به «نیکبخت»رأی اعتماد دادند.
٢٢٣٢٢٣