هادی رضایی: با تفکر دهه شصتی به دنبال نهمین قهرمانی آسیا هستم
هادی رضایی: با تفکر دهه شصتی به دنبال نهمین قهرمانی آسیا هستم