وزارت ورزش مسئول اصلی اتفاقات مشهد را معرفی کرد؛ فدراسیون فوتبال!
وزارت ورزش مسئول اصلی اتفاقات مشهد را معرفی کرد؛ فدراسیون فوتبال!

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا کلهر جمعه شب در صفحه مجازی خود نوشت: فدراسیون در اوج موج ششم کرونا مشهد را میزبان اعلام می کند. چرا؟ فکر می کنند بازی بدون تماشاگر خواهد بود و از برگزاری مسابقات در مشهد می تواند بهره های فرهنگی و سیاسی برد. وی افزود: چرا هیچکسی با این تصمیم […]

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا کلهر جمعه شب در صفحه مجازی خود نوشت: فدراسیون در اوج موج ششم کرونا مشهد را میزبان اعلام می کند. چرا؟ فکر می کنند بازی بدون تماشاگر خواهد بود و از برگزاری مسابقات در مشهد می تواند بهره های فرهنگی و سیاسی برد.
وی افزود: چرا هیچکسی با این تصمیم مخالفت نکرد. واقعیت این است که فدراسیون فوتبال خودش را تافته جدا بافته می داند و خدا را بنده نیست. در نتیجه خودش تصمیم گرفته و خودش عمل می کند. چه برسد که در این مورد جز معدود اعتراضی، مخالفت جدی هم نبوده است.
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی عنوان کرد: آیا فکر نمی کردند که ممکن است که شرایط تغییر کند؟ خیر. تصمیم ها معمولا روزمره و کوتاه مدت گرفته می شود و احتمالا فدراسیون فوتبال فکر می کرده که حتی اگر به خاطر کرونا هم مجوز ندهند از ترس حضور بانوان در ورزشگاه مشهد حتما مخالفت خواهد کرد.
وی ادامه داد: زمان می گذرد و از قضا موج کرونا فروکش می کند و محدودیت ها برداشته می شود. فدراسیون فوتبال همچنان اصرار بر برگزاری مسابقه بدون تماشاگر دارد ولی ستاد کرونا حاضر نمی شود تا مسوولیت عدم مجوز را برعهده بگیرد و مجوز هشت هزار تماشاگر را صادر می کند.
کلهر گفت: آیا نمی شد ستاد کرونا مجوز ندهد؟ می شد. پس چرا صادر کرد؟ احتمالا برای حفظ اعتبار ستاد که تصمیم هایش منطقی و با دلیل است. با صدور مجوز بحران فدراسیون آغاز می شود. برگزاری بازی بدون تماشاگران زن خطر تعلیق دارد. در نهایت ظاهرا فدراسیون به وزارت ورزش و نهادهای تصمیم گیر اعلام می کند که فیفا به دلیل فقدان زیرساخت های لازم با عدم حضور بانوان در ورزشگاه موافقت کرده است. آیا فدراسیون درست گفته است؟ جواب این سوال را فقط فدراسیون و فیفا می دانند. اما به نظر من فدراسیون گفته فیفا موافقت خواهد کرد و مشکلی نیست.
وی اضافه کرد: حرف فدراسیون باعث می شود تا زمان از دست برود و روز بازی برسد. در اینجا اتفاقاتی می افتد که نتیجه آن حضور زنان در درب های ورزشگاه است. بخشی از زنان حاضر کارت دعوت داشته اند! حضور زنان و بخش زیادی از تماشاگران بدون بلیت باعث می شود یگان ویژه با شرایط بحرانی در مدیریت صحنه مواجه شود تا آنچه نباید پیش می آمد بشود. در اینجا آشپز دو تا می شود. فدراسیون و یگان ویژه و نتیحه دو آشپز هم معلوم است.
معاون وزیر ورزش عنوان کرد: ساختار حقوقی فدراسیون ها در کشور شبیه پادشاهی های مشروطه خودمختار است. نمی گویم جمهوری خودمختار. چون بیشتر پادشاهی مشروطه است تا جمهوری. هر فدراسیونی به تجربه دریافته است هر جایی که بتواند از عامل خارجی برای محدود کردن قدرت حکمرانی نظام استفاده می کند. ساختار تصمیم گیری در ورزش به صورت خاص فوتبال اشکال اساسی درد و تا زمانی که وضعیت حقوقی فدراسیون ها بر این منوال باشد این اتفاقات تکرار خواهد شد.
وی افزود: حقوق فعال و موثر بانوان در صحنه های مختلف ضامن بقای جمهوری اسلامی بوده است. گاهی اقداماتی می شود که در حیطه مدیریتی شما نیست اما به عنوان یک مسوول باید پاسخگو بود. در بازی ایران و عراق در حد توان برای حضور بانوان تلاش کردم اما در بازی اخیر پیگیری ما چاره ساز نشد. عذرخواهم.