پراید در یک قدمی ۲۰۰ میلیون تومانی/ جدول قیمت‌ها
پراید در یک قدمی ۲۰۰ میلیون تومانی/ جدول قیمت‌ها

نوسانات قیمت‌ها در بازار خودرو و در چهارمین روز هفته شدت بیشتری گرفته است به طوری که پراید ۱۱۱ از ۱۹۱ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۹۳ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نوسانات قیمتی امروز در بازار خودرو و در بین خودروهای پراید و پژو شدت بیشتری گرفته است به طوری که پراید ۱۱۱ از ۱۹۱ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۹۳ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۳۱ نیز در این مدت یک میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۷۵ میلیون تومان قیمت خورده است و پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ نیز از ۱۶۳ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۶۵ میلیون تومان رسیده است.
خودروهای پژو نیز در این مدت از نوسانات قیمتی در امان نبوده اند به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ۲۶۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به۲۶۷ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۳ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۲۷۸ میلیون تومان قیمت خورده است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز از ۲۸۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۸۷ میلیون تومان رسیده است و در بین خودروهای پژو پارس نیز مدل ۱۴۰۰ آن از ۲۸۷ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۹۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۵ میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر ۳۰۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده است:

۲۲۳۲۲۷