چرا هنرمندان در انتخابات شورای ششم گناوه حضوری فعال نداشتند؟
چرا هنرمندان در انتخابات شورای ششم گناوه حضوری فعال نداشتند؟

گناوه‌آنلاین؛ الیاس احمد‌حسینی- در دوره‌های گذشته انتخابات شورا، هنرمندان به طور علنی و جدی وارد عرصه انتخابات شده و با حمایت از کاندیدای مورد نظر در راه‌یابی آنان به شورا نقش مهمی بر عهده داشتند. اما این دوره قبل از آغاز تبلیغات انتخاباتی تعدادی از هنرمندان گناوه‌ای با عکس و استوری اعلام کردند که تحت […]

گناوه‌آنلاین؛ الیاس احمد‌حسینی- در دوره‌های گذشته انتخابات شورا، هنرمندان به طور علنی و جدی وارد عرصه انتخابات شده و با حمایت از کاندیدای مورد نظر در راه‌یابی آنان به شورا نقش مهمی بر عهده داشتند. اما این دوره قبل از آغاز تبلیغات انتخاباتی تعدادی از هنرمندان گناوه‌ای با عکس و استوری اعلام کردند که تحت هیچ شرایطی در حمایت از کاندیدای خاصی وارد عمل نخواهند شد. آنان معتقدند تجربه پنج دوره شوراها ثابت کرده پس از پایان فصل انتخابات بسیاری از کاندیداهایی که ادعای حمایت و پشتیبانی از هنرمندان را داشته‌اند همه قول و وعده‌ها را فراموش می‌کنند. با این همه انتظار می‌رود شورای ششم توجه ویژه‌ای به هنرمندان داشته باشد و کاستی‌های گذشته را تا حد امکان بر طرف کند.

  • نویسنده : الیاس احمد‌حسینی
  • منبع خبر : گناوه‌آنلاین