کاشت درختان سازگار با اقلیم بوشهر برای توسعه فضای سبز شهری
کاشت درختان سازگار با اقلیم بوشهر برای توسعه فضای سبز شهری

بوشهر- رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بندر بوشهر از کاشت درختان سازگار با اقلیم بوشهر برای توسعه فضای سبز شهری خبر داد.