کالاهای تاریخ مصرف گذشته گمرکات عسلویه و نخل تقی معدوم شد
کالاهای تاریخ مصرف گذشته گمرکات عسلویه و نخل تقی معدوم شد

بوشهر- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه گفت: کالاهای تاریخ مصرف گذشته و غیر مجاز در انبار گمرکات عسلویه و نخل تقی معدوم سازی شد.

محمد خدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از بازدید هفته گذشته رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی از گمرکات بنادر عسلویه و نخل تقی کالاهای تاریخ مصرف گذشته‌ای که چندین سال در انبارهای این دو گمرک نگهداری می‌شد لیست بندی شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه افزود: با پیگیری دادستانی پرونده‌های این کالاها بررسی و روز گذشته نسبت به معدوم سازی آنها با حضور نماینده دادستان، رئیس اموال تملیکی، مدیر گمرک منطقه ویژه نماینده محیط زیست، نماینده جهاد کشاورزی اقدام شد.
وی گفت: بیشتر این کالاها اجناس مواد غذایی و کالاهای غیر مجازی بود که چندین سال در این دو گمرک نگهداری می‌شد.
وی تصریح کرد: دیگر کالاها هم با رسیدگی به پروندهای آنها تحویل سازمان اموال تملیکی استان خواهد شد.