کدام فدراسیون‌ها در یک سال بیشترین اعزام خارجی را داشته‌اند؟
کدام فدراسیون‌ها در یک سال بیشترین اعزام خارجی را داشته‌اند؟

به گزارش خبرنگار مهر، حضور نمایندگان ورزش ایران در میادین و مجامع بین المللی به شرط موافقت شورای برون مرزی وزارت ورزش انجام می شود. بر همین اساس فدراسیون ها در طول سال درخواست خود را برای اعزام نماینده به مسابقات یا نشست های مختلف به این شورا اعلام می کنند تا در صورت موافقت […]

به گزارش خبرنگار مهر، حضور نمایندگان ورزش ایران در میادین و مجامع بین المللی به شرط موافقت شورای برون مرزی وزارت ورزش انجام می شود. بر همین اساس فدراسیون ها در طول سال درخواست خود را برای اعزام نماینده به مسابقات یا نشست های مختلف به این شورا اعلام می کنند تا در صورت موافقت نسبت به مهیا کردن شرایط آن اقدام لازم را انجام دهند.
در همین رابطه طی سال گذشته مجموع ۱۱۸۰ درخواست از طرف فدراسیون های مختلف برای اعزام به شورای برون مرزی اعلام شد. این شورا در مجموع با ۹۲۵ درخواست واصله موافقت کرد اما ۲۵۵ درخواست اعزام را هم رد کرد.
در این میان بیشترین درخواست مطرح برای اعزام برون مرزی از طرف فدراسیون فوتبال بود ضمن اینکه آمار بیشترین اعزام و بیشترین نفرات اعزامی هم به نام این فدراسیون ثبت شد. فدراسیون فوتبال در مجموع ۲۲۱ درخواست برای اعزام داشت که با ۲۱۹ مورد آن موافقت شد که منجر به اعزام ۸۴۰ نفر به کشورها و مسابقات مختلف شد.
از حیث تعداد اعزام، والیبال در رده دوم قرار داد. سال گذشته از ۷۴ درخواست فدراسیون والیبال با ۵۹ درخواست موافقت شد و در مجموع ۶۸۴ نفر به عنوان نمایندگان والیبال ایران در میادین مختلف شرکت داشتند. همچنین تنیس روی میز با ۵۱ اعزام در رده سوم قرار دارد. این فدراسیون البته متقاضی ۵۸ اعزام شده بود که با ۷ مورد آن مخالف شد و در کل هم ۲۲۵ نفر در قالب تیم های این رشته اعزام شدند.
از حیث نفرات اعزامی اما بعد از فوتبال، کشتی در جایگاه دوم قرار دارد. مسئولان کشتی سال گذشته متقاضی ۳۶ اعزام برون مرزی بودند که با ۲۸ درخواست آنها موافقت شد و در مجموع ۷۱۳ نفر هم اعزام شدند. دوومیدانی هم با ۲۹۹ ورزشکار اعزامی در جایگاه سوم قرار دارد. این فدراسیون سال گذشته ۴۴ درخواست اعزام داشت که با ۳۶ مورد آن موافقت شد.
نکته جالب در مورد فدراسیون بسکتبال است و مخالفت با اکثردرخواست های این فدراسیون؛ فدراسیون بسکتبال سال گذشته متقاضی ۸۴ اعزام برون مرزی بود که فقط با ۲۳ مورد آن موافقت شد و در مجموع هم ۲۳۶ نفر از این رشته اعزام شدند.
سال گذشته از طرف فدراسیون های چوگان و بیماری های خاص و همچنین ورزش مدارس هیچ درخواستی برای اعزام مطرح نشده بود.
جدول آماری شورای برون مرزی وزارت ورزش در مورد درخواست های واصله از فدراسیون های مختلف برای اعزام برون مرزی در سال گذشته و همچنین نتایج بررسی این درخواست ها به این شرح است: