کشت محصولات سازگار با اقلیم بوشهر/ تغییر الگو در پایاب سد رئیسعلی
کشت محصولات سازگار با اقلیم بوشهر/ تغییر الگو در پایاب سد رئیسعلی

بوشهر- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: اجرای الگوی کشت برای تولیدکنندگان ضروری است و کشت محصولات سازگار با استان از برنامه‌های ابلاغی است.