۱۱۰۰ نفر از زندانیان استان بوشهر مهارت‌های فنی را فرا گرفتند
۱۱۰۰ نفر از زندانیان استان بوشهر مهارت‌های فنی را فرا گرفتند

بوشهر- سرپرست اداره کل زندان‌ها اقدامات تأمینی استان بوشهر گفت: هزار و ۱۰۰ نفر از مددجویان مهارت‌های فنی را فرا گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محتشم حسینی سه‌شنبه‌شب در مسابقات زندانیان بوشهر گفت: مسابقات آزاد مهارت در زندان‌های استان همزمان با کشور برگزار شده است که ۱۹۰ نفر از مددجویان در مرحله پیش شهرستانی رقابت کردند و ۸۰ نفر به مرحله شهرستانی راه یافتند و از بین آن‌ها ۴۹ نفر به مرحله استانی راه یافتند که با هم رقابت می‌کنند و نفرات برتر هر رشته معرفی شد.
وی اظهار داشت: طبق بررسی‌های به عمل آمده بین داشتن حرفه و شغل و ارتکاب جرم افراد رابطه مستقیم وجود داشته و کسانی که مرتکب جرایم در جامعه می‌شوند اغلب فاقد حرفه و شغلی در جامعه بوده اند و نرخ بازگشت مجدد افرادی که در زندان‌ها حرفه و شغلی کسب کرده اند بسیار پایین است.
حسینی با اشاره به اهمیت مهارت آموزی در اشتغال و تولید؛ افزود: به این زندانیان پس از آموزش گواهی نامه مهارت آموزی بدون ذکر نام زندان صادر می‌شود که از طریق آن می‌توانند جذب بازار کار شوند و پس از آزادی هم می‌توانند از تسهیلات خوداشتغالی مرکز مراقبت بعد از خروج از زندان‌های استان که سقف آن ۲۰۰ میلیون تومان است استفاده کنند.
وی با بیان اینکه شناسایی زندانیان مستعد در رشته‌ها و حرفه‌های مختلف و پرورش آنان و تشویق زندانیان به مشارکت فعال در فرایندهای حرفه آموزی از برنامه‌های حوزه حرفه آموزی در زندان هاست، گفت: در حال حاضر ۱۱۰۰ نفر از مددجویان مهارت‌های فنی را فرا گرفتند که ۳۵ نفر از این شمار بانوان هستند.