۴۰ درصد استان بوشهر در وضعیت زرد و نارنجی کرونایی قرار گرفت
۴۰ درصد استان بوشهر در وضعیت زرد و نارنجی کرونایی قرار گرفت

بوشهر- در رنگ‌بندی جدید کرونایی، ۴۰ درصد از شهرستان‌های استان بوشهر در وضعیت زرد و نارنجی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی کشور، در استان بوشهر یک شهرستان در وضعیت نارنجی، سه شهرستان در وضعیت زرد و شش شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
بر این اساس، شهرستان تنگستان در وضعیت نارنجی، شهرستان‌های بوشهر، دشتستان و دشتی در وضعیت زرد و مابقی نقاط استان بوشهر در وضعیت آبی قرار دارند.
طی روزهای اخیر تعداد مبتلایان و بستری‌های کرونایی در استان بوشهر روند افزایشی داشته است.