۶۰۰۰ هکتار از نخیلات بوشهر تحت تاثیر شدید آفات چوب‌خوار خرما است
۶۰۰۰ هکتار از نخیلات بوشهر تحت تاثیر شدید آفات چوب‌خوار خرما است

بوشهر- مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: حدود ۶ هزار هکتار از نخیلات استان به شدت تحت تأثیر سوسک‌های کرگدنی و شاخک بلند قرار گرفته است.