گناوه – ایرنا – زنگ گلبانگ انقلاب در اولین روز گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور مسئولان شهرستان گناوه در دبیرستان دخترانه نمونه دولتی کوثر نواخته شد.

گناوه – ایرنا – زنگ گلبانگ انقلاب در اولین روز گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور مسئولان شهرستان گناوه در دبیرستان دخترانه نمونه دولتی کوثر نواخته شد.