گناوه – ایرنا – همزمان با چهل و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور احمد محمدی زاده استاندار بوشهر پنج طرح عمرانی و تولیدی در شهرستان گناوه با ۲۴۷ میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان اعتبار افتتاح و اجرایی شد.

گناوه – ایرنا – همزمان با چهل و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور احمد محمدی زاده استاندار بوشهر پنج طرح عمرانی و تولیدی در شهرستان گناوه با ۲۴۷ میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان اعتبار افتتاح و اجرایی شد.