گناوه – ایرنا – بازار بندر گناوه از نقاط گردشگرپذیر استان بوشهر و از بازارهای معروف جنوب کشور در تعطیلات نوروز امسال با خیل گردشگران و مسافران از اقصی نقاط ایران روبرو و پررونق شده است.

گناوه – ایرنا – بازار بندر گناوه از نقاط گردشگرپذیر استان بوشهر و از بازارهای معروف جنوب کشور در تعطیلات نوروز امسال با خیل گردشگران و مسافران از اقصی نقاط ایران روبرو و پررونق شده است.