راهپیمایی روز قدس با حضور گسترده مردم در گناوه برگزار شد. مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در گناوه با حضور گسترده و باشکوه مردم و مسئولان برگزار شد.

راهپیمایی روز قدس با حضور گسترده مردم در گناوه برگزار شد.

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در گناوه با حضور گسترده و باشکوه مردم و مسئولان برگزار شد.