بوشهر- بخشدار سعدآباد گفت:برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای برداشت گندم در سطح بخش سعدآباد انجام شد.

گناوه آنلاین؛

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امین نژاد پنج شنبه شب در نشست ستاد برداشت غلات و دانه‌های روغنی اظهار داشت: در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با توجه به عدم بارش به موقع کشاورزان در نزدیک به ۶۰۰ هکتار زمین‌های زراعی به کشت گندم اقدام کردند.
بخشدار سعدآباد افزود: از جمع ۶۰۰ هکتار که عمدتاً در مناطق وحدتیه است، حدود ۳۰۰ هکتار دیم و به همین میزان به روش آبی اقدام به کشت کردند.
وی گفت: به منظور برداشت این سطح غلات کمباین لازم با هماهنگی و برنامه ریزی مدیر جهاد کشاورزی دشتستان و ادارات جهاد کشاورزی شهرهای سعدآباد و وحدتیه مشخص و کمباین داران پس از استقرار در مزارع گندم موظف به اتمام برداشت سطح زیر کشت و در نهایت با مجوز ادارات جهاد کشاورزی می‌توانند از سطح بخش خارج شوند.
در این ستاد رئیس اداره جهاد کشاورزی وحدتیه، نماینده رئیس جهاد کشاورزی سعدآباد، جانشین بخشدار سعدآباد و سه تن از نماینده کشاورزان حضور داشتند.

کد خبر ۶۰۸۲۱۹۷