بوشهر- فرماندار دیلم از تسهیل خدمات بندری با استقرار یک فروند بارج خبر داد.

گناوه آنلاین؛

دریافت
۳۴ MB

کد خبر ۶۰۸۳۵۸۰