گناوه – ایرنا – ساحل نشینان شهرستان گناوه در کرانه خلیج فارس فجر چهل وسومین بهار انقلاب اسلامی را همزمان و همگام با دیگر هموطنان جشن گرفتند.

گناوه – ایرنا – ساحل نشینان شهرستان گناوه در کرانه خلیج فارس فجر چهل وسومین بهار انقلاب اسلامی را همزمان و همگام با دیگر هموطنان جشن گرفتند.