گناوه – ایرنا – مردم مومن و خداجوی شهرستان گناوه در یکی دیگر از شب های لیالی قدر که با سالروز شهادت حضرت علی (ع) تقارن بود ، به احیا و دعا و استغفار و سوگواری و عزاداری پرداختند.

گناوه – ایرنا – مردم مومن و خداجوی شهرستان گناوه در یکی دیگر از شب های لیالی قدر که با سالروز شهادت حضرت علی (ع) تقارن بود ، به احیا و دعا و استغفار و سوگواری و عزاداری پرداختند.