چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۲ | 12 شعبان 1445
پیامدهای فاجعه‌بار تغییرات اقلیمی/۲۰۲۳، گرم‌ترین سال ثبت شده در ۱۲۵۰۰۰ سال گذشته خواهد بود 18 آبان 1402

پیامدهای فاجعه‌بار تغییرات اقلیمی/۲۰۲۳، گرم‌ترین سال ثبت شده در ۱۲۵۰۰۰ سال گذشته خواهد بود

دانشمندان اتحادیه اروپا اخیراً اعلام کردند که امسال گرم‌ترین سال در ۱۲۵۰۰۰ سال گذشته خواهد بود. این امر به دلیل انتشار مداوم گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی، تغییرات اقلیمی و همچنین الگوی آب‌وهوای ال نینو است.

پیامدهای فاجعه‌بار تغییرات اقلیمی/۲۰۲۳، گرم‌ترین سال ثبت شده در ۱۲۵۰۰۰ سال گذشته خواهد بود 18 آبان 1402

پیامدهای فاجعه‌بار تغییرات اقلیمی/۲۰۲۳، گرم‌ترین سال ثبت شده در ۱۲۵۰۰۰ سال گذشته خواهد بود

دانشمندان اتحادیه اروپا اخیراً اعلام کردند که امسال گرم‌ترین سال در ۱۲۵۰۰۰ سال گذشته خواهد بود. این امر به دلیل انتشار مداوم گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی، تغییرات اقلیمی و همچنین الگوی آب‌وهوای ال نینو است.